ดีที่นึกขึ้นมาได้! พี่ชายอดีตทหารผ่านศึกสั่งเสียก่อนตายว่าฝังระเบิดเอาไว้ ขุดเจอ "น้อยหน่า" จังๆ (6 ส.ค.63) เจ้าหน้าที่ตำรวจ...