ศาลปกครอง 8 ต.ค.- ช่อง 3-กสท.ได้ข้อยุติร่วม ย้ายอนาล็อกไปออกในช่อง 33 เอชดีและ 43...