กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยรายชื่อ 10 ตัวอย่างนวัตกรรมอาหารแปรรูปฝีมือเอสเอ็มอี เพื่อเป็นแรงบันดาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของตลาดในอาเซียนทั้ง 10 ชาติอันได้แก่...