สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย แถลงการณ์ เรื่อง การทบทวนการทำหน้าที่พีธีกรข่าว โดยมีเนื้อหาว่า จากการที่ศาลอาญามีคำพิพากษา เมื่อวันที่...