เมื่อเวลา น. นายสาธิต เซกัล ผู้แทนการค้าอินเดีย ได้เดินทางมาศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก เพื่อฟังคำพิพากษา...