วันที่ 20 ม.ค. 2564 กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง รอบเพิ่มเติม จำนวนรวม ...