ที่ รพ.มหาสารคาม ได้รับการส่งตัวคนไข้อาการช็อกหมดสติ จาก รพ.วาปีปทุม เนื่องจากได้รับสารพิษจากการกินปลาปักเป้าน้ำจืด เข้ารักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยหนัก รพ.มหาสารคาม...