กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจ "ลูกอม-หมากฝรั่ง" ในท้องตลาด 987 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านมาตรฐาน 9%...