Tag Archive » สอบราชการ

Home » สอบราชการ

กรมสรรพสามิต รับสมัครนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม พ.ศ. ดูต่อ [...]

กรุงเทพมหานคร รับสมัครงานราชการ

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 112 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ดูต่อ [...]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับจำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม ดูต่อ [...]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ดูต่อ [...]

กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 4 ดูต่อ [...]

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครข้าราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รับจำนวน ดูต่อ [...]

กรมควบคุมโรค รับสมัครข้าราชการ

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม ดูต่อ [...]

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครข้าราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ดูต่อ [...]

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดูต่อ [...]

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการ

กรมสรรพากร ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ดูต่อ [...]