บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

Home » บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนภูมภาค
จำนวน 77 อัตรา

(รับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดเวลา
ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2558 (เวลา 08.30 น.) – 30 มกราคม 2558 (เวลา 16.00 น.)

YIuQkC

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเข้าทำงาน
ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง
จำนวน 44 อัตรา

(รับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดเวลา
ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2558 (เวลา 08.30 น.) – 30 มกราคม 2558 (เวลา 16.00 น.)

hpB5g3

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ที่อยู่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) 99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

About job zabzaa

งานราชการ หางาน สมัครงาน สมัครงานราชการ หางานราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>