บมจ. บีอีซี-เทโร เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

Home » บมจ. บีอีซี-เทโร เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กำลังขยายงานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต โดยเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตไปพร้อมกัน

สนใจตำแหน่งงานไหน คลิกเข้าไปที่ http://www.bectero.com/en/career แล้วเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการ จะมีช่องทางการติดต่ออยู่

Video Content/Editor (TV Section)

หน่วยงาน: BEC-TERO | แผนก: Online Business
ส่งใบสมัคร พร้อมแนบผลงาน (ถ้ามี) ได้ที่: chan.p@bectero.com, hr@bectero.com

Qualification

>> เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
>> ปริญญาตรี สาขามัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
>> สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ เช่น Adobe Premier Pro, Final Cut Pro ได้เป็นอย่างดี
>> สามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิก เช่น Adobe PhotoShop, Illustrator, After Effect ได้เป็นอย่างดี
>> กระตือรือล้น และสนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา โดยเฉพาะการทำรายการทีวีสด
>> สามารถบริหารจัดการเวลาและทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน
>> พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยี, Website, Mobile Application เป็นต้น
>> มีความพร้อมที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานหลักที่ได้รับมอบหมาย

Responsibilities

>> สร้าง, แก้ไข, ตัดต่อ วีดีโอให้เหมาะสมกับรูปแบบของการเล่นบน Online Platform
>> ตรวจสอบความถูกต้องของ วีดีโอ เช่น ภาพ, ตัวอักษร ที่ถูกแสดงใน วีดีโอ นั้นๆก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัท
>> รับผิดชอบบริหารจัดการ YouTube Channel ของบริษัทและในเครือ
>> จัดทำภาพข่าวไฮไลท์ และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Online/Web Content & Social Media (Movie Section)

หน่วยงาน: BEC-TERO | แผนก: Online Business
ส่งใบสมัคร พร้อมแนบผลงาน หรืองานเขียน (ถ้ามี) ได้ที่ : tewiga.c@bectero.com , hr@bectero.com

Qualification

>> เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
>> ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
>> พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
>> มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี
>> มีความรู้ในด้านการจัดหน้าและวางเนื้อหาของบทความบนเว็บไซต์
>> มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทำงานเว็บไซต์ เช่น Adobe Photoshop, Dreamweaver, Premier Pro เป็นต้น (หากเคย เขียน/สร้าง Blog เองจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
>> มีสไตส์งานเขียนบทความเป็นเอกลักษณ์น่าติดตาม (หากสามารถเขียนรีวิวภาพยนตร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
>> มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
>> สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
>> กระตือรือร้น, สนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
>> มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด

Responsibilities

>> ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ (เว็บไซต์ Major cineplex)
>> เขียนข่าว, บทความ, รีวิวภาพยนตร์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯมอบหมาย
>> แปลเนื้อเรื่องย่อภาพยนตร์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
>> สร้างและแก้ไข เนื้อหาและสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว, รูปภาพกราฟฟิก และ เนื้อหาวีดีโอ (Infographic) เบื้องต้น
>> รับผิดชอบในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
>> ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ
>> ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

**หากแนบผลงานการเขียนมาด้วย จะได้รับการพิจารณาก่อน

Online/Web Content & Social Media (TV/News Section)

หน่วยงาน: BEC-TERO | แผนก: Online Business
ส่งใบสมัคร พร้อมแนบผลงาน หรืองานเขียน (ถ้ามี) ได้ที่ : tewiga.c@bectero.com , hr@bectero.com

Qualification

>> เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
>> ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
>> เขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็นข่าวได้ (ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ำเสมอ)
>> พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
>> มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี
>> มีความรู้ในด้านการจัดหน้าและวางเนื้อหาของบทความบนเว็บไซต์
>> มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทำงานเว็บไซต์ เช่น Adobe Photoshop, Dreamweaver เป็นต้น
>> สามารถทำงานเป็นกะ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
>> มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
>> กระตือรือร้น, สนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
>> มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด

Responsibilities

>> ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ
>> เขียนข่าว, บทความ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯมอบหมาย
>> สร้างและแก้ไข เนื้อหาและสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว, รูปภาพกราฟฟิก และ เนื้อหาวีดีโอ (Infographic) เบื้องต้น
>> รับผิดชอบในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
>> ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

**หากแนบผลงานการเขียนมาด้วย จะได้รับการพิจารณาก่อน

Online/Web Content & Social Media (Sport Section)

หน่วยงาน: BEC-TERO | แผนก: Online Business
ส่งใบสมัคร พร้อมแนบผลงาน หรืองานเขียน(ถ้ามี) ได้ที่: chan.p@bectero.com, tewiga.c@bectero.com, hr@bectero.com

Qualification

>> เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
>> ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
>> เขียนข่าว บทความ เกี่ยวกับกีฬาได้ (มีประสบการณ์ในสายข่าวกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
>> พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
>> มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี
>> มีความรู้ในด้านการจัดหน้าและวางเนื้อหาของบทความบนเว็บไซต์
>> มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทำงานเว็บไซต์ เช่น Adobe Photoshop, Dreamweaver , Premier Proเป็นต้น
>> สามารถทำงานเป็นกะ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
>> มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
>> กระตือรือร้น, สนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
>> มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด

Responsibilities

>> ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ
>> เขียนข่าว, บทความด้านกีฬา หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯมอบหมาย
>> สร้างและแก้ไข เนื้อหาและสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว, รูปภาพกราฟฟิก และ เนื้อหาวีดีโอ (Infographic) เบื้องต้น
>> รับผิดชอบในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
>> ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

**หากแนบผลงานการเขียนมาด้วย จะได้รับการพิจารณาก่อน

Online/Web Content & Social Media (Concerts & Events/Variety)

หน่วยงาน: BEC-TERO | แผนก: Online Business
ส่งใบสมัคร พร้อมแนบผลงาน หรืองานเขียน (ถ้ามี) ได้ที่ : tewiga.c@bectero.com , nat.p@bectero.com , paspimol .p@bectero.com , hr@bectero.com

Qualification

>> เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
>> ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
>> เขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็นข่าวได้
>> พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
>> มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี
>> มีความรู้ในด้านการจัดหน้าและวางเนื้อหาของบทความบนเว็บไซต์
>> มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทำงานเว็บไซต์ เช่น Adobe Photoshop, Dreamweaver เป็นต้น
>> สามารถทำงานใน เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
>> มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
>> กระตือรือร้น, สนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
>> มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด

Responsibilities

>> ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ
>> สัมภาษณ์ หรือ ออกงาน Concerts & Events ของบริษัทฯ
>> เขียนข่าว, บทความ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯมอบหมาย
>> แปลบทความ หรือบทสัมภาษณ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
>> สร้างและแก้ไข เนื้อหาและสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว, รูปภาพกราฟฟิก และ เนื้อหาวีดีโอ (Infographic) เบื้องต้น
>> รับผิดชอบในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
>> ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

**หากแนบผลงานการเขียนมาด้วย จะได้รับการพิจารณาก่อน

Mobile Developer
BU: BEC-Tero Entertainment
CONTACT : chalerm.k@bectero.com , chayanee.w@bectero.com
LOCATION : Bangkok

Qualifications

• Bachelor’s Degree or higher in Information Technology, Computer Science or related fields Minimum 2-year experience in IT
• iOS and/or Android development experience including publishing applications to App stores.
• Web development experience using HTML4 OR HTML 5, JS, CSS3, jQuery and Apache web server.
• iOS – Strong OO design and programming skills in Objective-C
• Familiar with iOS SDK (UIKit, Cocoa Touch, Core Data, Core Location, etc)
• Familiar with xcode
• Android – Strong OO design and programming skills in Java
• Familiar with the Android SDK
• Knowledge of SQLite, MySQL or similar database management system
• Familiar with Eclipse or other tools
• Common – Understanding of other compiled languages
• Experience on web service integration (SOAP, REST, JSON, XML)
• Experience of development using web technologies
• Excellent Design skills – Knowledge of CSS and Responsive Design
• Good understanding of OO programming and design patterns
• Good understanding of HTML5, JavaScript, jQuery, Ajax and PHP
• Been deliver development task of Website management, Mobile application, Video Streaming, Online Commerce, Social Network, Database management system, etc. will be advantaged

Roles & Responsibilities:

• Acting as lead iOS and Android developer and other related.
• Develop mobile applications on various type of devices such as iPhone, iPad, Android, Windows Mobile and so on
• Develop website, mobile site compatibilities with various browsers and platforms
• Prefer GAME development on mobile and website
• Working with the front end developers/designers to build the interface with focus on usability features
• Optimizing performance for the apps and web
• Keep up to date on the latest trends in the mobile& web technologies

Web Programmer
BU: BEC-Tero Entertainment
CONTACT : chalerm.k@bectero.com , chayanee.w@bectero.com
LOCATION : Bangkok

Qualifications

• Bachelor’s/Master degree related field
• Minimum 2 years’ experience in IT, programming and website
• Programming Language; Mainly PHP, html5, CSS3 (Responsive), SQL Language, Java Script, jQuery, AJAX, XML.
• Database skills; MySQL or any relational DB application are preferred
• Been deliver development task of Website management, Mobile application, Video Streaming, Online Commerce, Social Network, Database management system, etc. will be advantaged
• Overall knowledge about the present web programming technology such as, Responsive website, etc.
• Ability to work under dynamic environment with logic problem solving and manage aggressive timelines
• Initiative, self-supervised, self-motivated, highly responsible and punctual

Roles & Responsibilities:

• Develop web site using PHP technology along with JQuery, Java script, AJAX, HTML, and CSS.
• Design and Develop database with popular RDBMS such as SQL Server and MySQL.
• Develop web data-driven application, software, and system projects as required.
• Design, Implement, and Use code library and re-usable code components to increase productivity.
• Develop and follow company standards when coding and developing projects.
• Develop and follow correct version control of source code.
• Develop and deliver quality project based on schedules given by Project Manager.
• Participate in peer code reviews with the intention to improve products’ performance, reliability, and usability.
• Use functional requirement/design documents to build quality projects.
• Conduct Unit testing during the development phase and system test before delivering projects to clients.
• Report issues regarding development of projects and be able to solve those issues to prevent the project failure.
• Work with all team members in order to deliver quality projects

Software Tester
BU: BEC-Tero Entertainment
CONTACT : chalerm.k@bectero.com , chayanee.w@bectero.com
LOCATION : Bangkok

Qualifications :

• Thai nationality, age 22 – 30 years
• Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields
• At least 2 years experience in testing software (SIT/UAT)
• Experience in testing software (SIT/UAT) by Functional Testing Tool would be an advantage
• Experience in IT Industry or Entertainment Business would be an advantage
• Strong knowledge and skill in PHP and JAVA
• Able to work under pressure and meet the deadline
• Strong systematic and analytical skill

Responsibilities :

• Perform test executing in System Integration Test (SIT) and support user for User Acceptance Test (UAT).
• Create and design the Test Case and Test Plan.
• Develop Application Testing, System Testing Concept, and/or Software Testing Methodologies.
• Develop and perform test scenarios, test cases and test plan.
• Perform work based on defined process , Analysis and provide feedback on process improvements as appropriate.
• Co-operate with team in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according
• Follow up project, evaluate and communicate results to team.
• Perform reporting the defect to the defect tracking tool.
• Creating test evaluation summary report.

System Engineer
BU: BEC-Tero Entertainment
CONTACT : chalerm.k@bectero.com , chayanee.w@bectero.com
LOCATION : Bangkok

Qualifications :

• Bachelor’s degree in Computer or related fields such as Computer Engineering, Computer Science or related fields.
• Professional Experience minimum 2 years in related fields
• Strong knowledge of Window Server, Linux system and Environment
• Professional in Network and Infrastructure, System design and System support.
• Very good knowledge in Network and System both Windows and Linux system
• Strong skill on Project / Resource / Issue / Risk management.
• Microsoft Certificate on MCSA, MCSE, MSP would be an advantage
• Professional Experience in Video Streaming would be an advantage
• Strong technical skill on
o Window Server Active Directory and Window Server System
o Unix and Linux system management
o Basic Network system routing and switch
o Database management on Oracle, SQL server and MySQL
• Management skill, Service mind, Good team player, Problem solving, Logical thinking, Hard working, self-reliant, proactive, good attitude, self confident, and control under work pressure.
• Excellent command in English, communication skill and analytical skill

Responsibilities :

• Managing and performing overall infrastructure service and system administration on Intel Servers and system monitoring tools
• Plan and implement appropriate IT solutions to serve users with effectively and efficiently in order to meet business requirement.
• Study and evaluate IT solutions that best fit corporate requirement with timely and good professional quality as well as align with business requirement
• Maintain Infrastructure monitoring and Technical security control for all systems in charge to ensure that they align with IT security standard guideline
• Ensure Disaster Recovery and Data Center Business Continuity Plans are update and adequate to support business requirements

สนใจตำแหน่งงานไหน คลิกเข้าไปที่ http://www.bectero.com/en/career แล้วเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการ จะมีช่องทางการติดต่ออยู่

About job zabzaa

งานราชการ หางาน สมัครงาน สมัครงานราชการ หางานราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>