วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ของทุกปี วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ...