วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นที่ทราบกันดีว่า วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี...