การเดินทางมาจังหวัดเชียงราย
 
โดยรถยนต์
      สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตากฟ้า - วังทอง - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - เด่นชัย - แพร่ - ร้องกวาง

      แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาว แยกขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพะเยา ไปจังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 785 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ

      หรือมาทางจังหวัดเชียงใหม่ผ่านดอยสะเก็ด -แม่ขะจาน -เวียงป่าเป้า - แม่สรวย ผ่านอำเภอแม่ลาว บรรจบกับทางหลวงหมายเลย 1 (สามแยกแม่สรวย) เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองเชียงราย

      หรือมาจากจังหวัดน่าน ผ่าน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เข้าอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

      ขากลับ ใช้เส้นทางเชียงราย - เชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สรวย - เวียงป่าเป้า - แม่ขะจาน - ดอยสะเก็ด ทิวทัศน์ สองข้างทางเป็นป่าเขาสวยงาม

      เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว จะมีทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูน มาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯได้

      หรือว่าจะกลับทางพะเยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผ่านอำเภอแม่ใจ ของพะเยา เข้าตัวเมืองพะเยา
 
โดยรถโดยสารประจำทาง
      มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ของ บ.ข.ส. และของเอกชน ออกจาสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ไปเชียงรายทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

      รายละเอียดสอบถามได้ที่
สถานีขนส่งสายเหนือ ถ.กำแพงเพชร 2 โทร. 936-3660, 936-3666
 
โดยรถไฟ
      จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โดยสารรถไฟ ไปลงที่จังหวัดลำปาง หรือ เชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อไปโดยรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย

      สอบถามรายละเอียดได้ที่
หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010 , 223-7020
 
โดยเครื่องบิน
      การบินไทย มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย และเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างเชียงราย - เชียงใหม่ ทุกวัน

      สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.1566 สำรองที่นั่ง โทร. 280-0060 , 680-2000
สำนักงานเชียงราย โทร. (053) 711-179 , 715-207
สำนักงานเชียงใหม่ โทร. (053) 210-043-5 , 211-044

      และสายการบินพาณิชย์อื่นๆ