สายการบินที่บินเข้าออกจังหวัดเชียงราย สายการบินไทย (Thai), แอร์เอเซีย (Air Asia), วันทูโก (One - Two - Go)

ตารางการบินของสายการบินต่างๆ ที่บินเข้าออกในจังหวัดเชียงราย

สายการบิน วันทูโก (One-Two - Go) / Call Center 1126
เชียงราย - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - เชียงราย
Chiangrai - Bangkok
Bangkok - Chiangrai
เที่ยวบิน
เวลาออก - เวลาถึง
เที่ยวบิน
เวลาออก - เวลาถึง
OX 163
18.10 - 19.30
OX 162
16.20 - 17.45
       
สายการบินแอร์เอเซีย (Air Asia)
เชียงราย - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - เชียงราย
Chiangrai - Bangkok
Bangkok - Chiangrai
เที่ยวบิน
เวลาออก - เวลาถึง
เที่ยวบิน
เวลาออก - เวลาถึง
FD 3341
08.20 - 09.35
FD 3340
06.40 - 07.55
FD 3347
15.20 - 16.35
FD 3346
13.40 - 14.55
21.15 - 22.30
19.35 - 20.20
       
สายการบินไทย (Thai)
เชียงราย - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - เชียงราย
Chiangrai - Bangkok
Bangkok - Chiangrai
เที่ยวบิน
เวลาออก - เวลาถึง
เที่ยวบิน
เวลาออก - เวลาถึง
TG 131
10.35 - 11.50
TG 130
08.30 - 09.50
TG 133
12.35 - 13.50
TG 132
10.30 - 11.50
TG 141
15.50 - 17.05
TG 140
13.45 - 15.05
TG 143
20.35 - 21.50
TG 142
18.30 - 19.50

* เวลาดังกล่าวเป็นเวลาประเทศไทย *

ขอขอบคุณ : สายการบินวันทูโก l สายการบินแอร์เอเซีย l สายการบินไทย