12 ขั้นตอนการประหยัดน้ำมัน 1. เติมน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม หรือก่อน 9 โมงเช้าเสมอ ผลที่จะได้รับ >>> อุณหภูมิที่เย็นน้ำมันหดตัวได้ปริมาตรมากขึ้น 2% 2....