ลักษณะของ ดอกยางรถยนต์ โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1.) ดอกยาง แบบ 2 ทิศทาง Dual ดอกยาง ประเภทนี้...