ราคารถยนต์ โตโยต้ายาริส (Toyota Yaris) สำหรับรถ Yaris จะมี 4 รุ่นด้วยกัน ราคาจะเริ่มต้นที่ 469,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในรุ่น...