มาสด้า 2 ใหม่ เครื่องยนต์ดีเซล กลายเป็นรถยนต์เซ็กเมนต์ “บี อีโค คาร์” ไม่ใช่ บี คาร์ธรรมดา เพราะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขอีโคคาร์ เฟส 2...