5 ข้อง่ายๆ ในการดูแลรถยนต์เบื้องต้น ที่คุณผู้ชายและผู้หญิงสามารถทำได้เอง ไม่ต้องถึงมือช่าง ไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์ก็สามารถทำได้ มาดูกันเลยครับ 1.การตรวจลมยาง ตรวจง่ายๆด้วยสายตาว่ามันอ่อนหรือเปล่า ดูทุกเส้นนะคะ เพราะถ้าลมยางของแต่ละล้อไม่เท่ากันจะมีผลต่อการทรงตัวของรถ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และทำให้อายุของยางสั้นลง 2.ตรวจดูรอยหยดรั่วของน้ำและน้ำมันต่างๆ...