ปฏิทินล้านนา (ฉบับวัดธาตุคำ) พุทธศักราช 2557 จ.ศ. 1375 - 1376 ปีก่าไส้ - ปีกาบสะง้า มะเส็งเบญจศก - มะเมียฉศก คำนวณโดยพระครูอดุลสีลกิตติ์และคณะลูกศิษย์ วันธาตุคำ ตำบลหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่


หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา (ฉบับวัดธาตุคำ) ปีกาบสง้า จุลศักราช 1376 พ.ศ. 2557
(ปีมะเมีย ฉศก ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน)

(คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา

ปฏิทินล้านนา