เหรียญเจ้าสัวพระธาตุพนมเงินมา

เหรียญเจ้าสัวพระธาตุพนมเงินมา

973158-2d547

973158-32583

1902023

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

เหรียญเจ้าสัวพระธาตุพนมเงินมา
เหรียญเจ้าสัวเงินมา รุ่น1 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม

วัดพระธาตุพนมสร้างสุดยอดเหรียญเจ้าสัวธาตุพนมเงินมารุ่น 1

พลังแห่งวาสนา-บุญบารมี วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ พระธาตุพนม สถานที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ ๘ องค์ของพระพุทธเจ้า

นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่พระอารามหลวงชั้นเอก 1 เดียวในภาคอีสาน คือวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐานอุรังคธาตุ 8 องค์ในองค์พระธาตุพนม ได้มีพิธีพุทธา-เทวาภิเษกอันเอกอุ เพื่อความเป็นมหามงคลแก่ผู้ได้ร่วมทำบุญกับวัดพระธาตุพนมฯ เหรียญเจ้าสัวเงินมา ของวัดพระธาตุพนม

โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ได้มีพิธีพุทธา-เทวาภิเษก วัตถุมงคลเหรียญเจ้าสัวเงินมาพระธาตุพนม รุ่นแรกของวัดพระธาตุพนมฯ โดยมีเจ้าคุณพระเทพวรมุนี (สำลี ปุญญาวโร) เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เป็นประธานในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

ทั้งนี้ พิธีเริ่มโดย นายวินัย (อาจารย์แดง) อิ่มอารมณ์ เจ้าพิธีประกอบพิธีบวงสรวง เจริญมนต์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพพระกรรมฐานแห่งภาคอีสาน คือพระคาถา 84,000 พระธรรมขันธ์ เปรียบประดุจรอยพระพุทธบาทซ้าย-ขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก มีนายบุญเอี่ยม เตชะสำราญ ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการพร้อมคณะกรรมการร่วมพิธี และได้ถวายเงินจำนวน 250,000 บาทสมทบสร้างลิฟต์อาคารสมาธิบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม พิธีเทวา-พุทธาภิเษก

เมื่อได้ฤกษ์อันเป็นมหามงคลในเวลา 17.49 น. พระเทพวรมุนี ได้จุดเทียนชัย พิธีพุทธา-เทวาภิเษกเหรียญเจ้าสัวเงินมาพระธาตุพนม โดยมีพระสมณศักดิ์เถราจารย์นั่งปรกมหาพุทธาภิเษก คือ พระเทพวรมุนี วัดพระธาตุพนม, พระราชรัตนากร รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดธาตุเรณู อ.เรณูนคร, พระครูสุวิมลธรรมสถิตย์ เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม, พระมหาสังข์ สงฺฆญาโณ จต.น้ำก่ำ, พระครูรัตนธรรมนารถ เจ้าคณะตำบลนาหนาด พร้อมพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์

สำหรับวัตถุประสงค์เหรียญเจ้าสัวธาตุพนมเงินมา รุ่นแรก เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดสร้างองค์พระธาตุพนมจำลอง ณ ประเทศอินเดีย ดินแดนแห่งพุทธภูมิ สร้างอาคารสมาธิบำบัด รพ.ยุพราช อ.ธาตุพนม จ.นครพนม หอสมุดราชกุมารี และตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ สามเณร ณ วัดพระธาตุพนมฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นบุญใหญ่ที่ผู้บูชาวัตถถุมงคลจะได้อานิสงส์ในครั้งนี้ เจ้าคุณพระเทพวรมุนี นำพระคณาจารย์อธิษฐานจิต

นอกจากการพิธีพุทธา-เทวาภิเษกในวันนี้ บริเวณหน้าองค์พระธาตุพนมได้มีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลอีกองค์กรหนึ่งพร้อมกันไปด้วย นับได้ว่าเป็นมหามงคลเพราะเป็นการจุดเทียนคู่ โบราณาจารย์ว่าเป็นการเสริมความศักดิ์สิทธิ์ของพิธียิ่งขึ้นอีกด้วย

สำหรับเหรียญเจ้าสัวนั้น เป็นพระเครื่องที่มีอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญ เป็นผู้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2477 ณ วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อเป็นวัตถุมงคลแจกจ่ายให้สานุศิษย์ ในงานบุญฉลองอายุหลวงปู่ครบรอบ 84 พรรษา เป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะ มีพระพุทธรูปปางสมาธิบนฐานกลีบบัวอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ที่มีรูปลักษณะแบบโบราณอันงดงาม แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า พระซุ้มกระจัง แต่ต่อมาภายหลังเมื่อสานุศิษย์ที่ได้รับไปบูชาแล้ว มีอิทธิปาฏิหาริย์ทำให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย มีฐานะมั่ง คนจนกลายเป็นคหบดี มีระดับเป็นเจ้าสัวกันทุกคน จึงถูกล่าวขานเป็นเหรียญเจ้าสัว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สาธุชนที่จะร่วมทำบุญกับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ติดต่อบูชาเหรียญเจ้าสัวธาตุพนมเงินมา ได้ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร.08-1373-6341, 08-1919-9651, 08-1356-5561, 08-9164-9964

(จากข่าวสด)

พระธาตุพนม” ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของชาวพุทธสองฝั่งโขง ประดิษฐานอยู่ที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นสถานที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ

พระธาตุพนม เป็นพระธาตุหนึ่งเดียวที่พระมหากัสสปเถรเจ้า พร้อมกับพระอรหันต์ 500 รูป อัญเชิญพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากดินแดนพุทธภูมิ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย ประดิษฐานไว้ที่ภูกำพร้า อ.ธาตุพนม แห่งนี้

ปัจจุบันองค์พระธาตุพนมสูง 57 เมตร มีฉัตรทองคำ 5 ฉัตร สร้างด้วยทองคำ 16 กิโลกรัม และมีเพชรประดับ 200 เมตร

ตลอดระยะที่ผ่านมามีการบูรณปฏิสังขรณ์รวม 5 ครั้ง พระเทพวรมุนี (สำลี ปัญญาวโร) เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธาตุพนม จัดสร้างวัตถุมงคล “พระกริ่งเงินมาเสาร์ห้า-เจ้าสัวธาตุพนมเงินมา รุ่น รวย คูณ พูน เพิ่ม”

วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างโครงการที่ 1 สร้างอาคารสมาธิบำบัด 4 ชั้น ที่ ร.พ.พระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม

โครงการที่ 2 สร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

โครงการที่ 3 สร้างสำนักปฏิบัติธรรมเกาะพุทธสาวิกา อ.ธาตุพนม

โครงการที่ 4 ปรับภูมิทัศน์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารให้สง่างามถวายเป็นพุทธบูชา

วัดพระธาตุพนม ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในพระอุโบสถอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2557 โดยมีพระเกจิอาจารย์สายอีสาน คือ พระอาจารย์บุญอุ้ม อาภัสสโร วัดป่าโนนแพง, พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ วัดพุทธวราราม, พระอาจารย์ชาตรี ปภัส สโร วัดป่าโสภณธรรมาราม, หลวงปู่คำไหล (พระครูพิพัฒน์สิริคุณ) วัดศรีชมภู, ครูบาเถิบ วัดธาตุมาแถร อ.ท่าอุเทน ร่วมพิธี

อีกทั้ง นายวินัย อิ่มอารมณ์ ประธานอุปถัมภ์ ยังอาราธนาพระเกจิอาจารย์ภาคกลางที่มีสมาธิจิตเข้มขลัง อาทิ หลวงพ่อรวย วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราช สีมา, หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ความเมตตาในการปลุกเสกมวลสาร และอธิษฐานจิตในครั้งนี้ด้วย

สำหรับเหรียญเจ้าสัวพระธาตุพนมเงินมา ลักษณะมีหูห่วง จัดสร้างเป็นเนื้อนวโลหะ เนื้อสัมฤทธิ์ เนื้อรมดำ

ด้านหน้าเหรียญ เป็นเหรียญแกะพิมพ์ลึก รูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ มีหูห่วง ตรงกลางเหรียญมีพระพุทธรูปนั่งสมาธิประดิษฐานบนฐานกลีบบัว อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามแบบโบราณ ด้านล่างเหรียญสลักคำว่า “เจ้าสัวเงินมารุ่นแรก”

ด้านหลังเหรียญมีลักษณะแบนราบ แต่ตรงกลางเหรียญแกะพิมพ์โหนกนูน ตรงกลางเหรียญมีองค์พระธาตุพนมรูปทรง ย่อมุมสามเหลี่ยมประดิษฐาน ด้านข้างเหรียญมีพญานาค 2 ตนใหญ่ขดล้อมไว้ ด้านล่างเหรียญสลักคำว่า “วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม” ล่างสุดมีตัวเลขไทยลำดับที่ของเหรียญตอกกำกับไว้

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบูชา เหรียญเจ้าสัวพระธาตุพนมเงินมา ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สอบถามรายละเอียดที่ โทร.08-1373-6341, 08-1356-8861, 08-6980-8171