ซ่าส์ทุกลมหายใจ
พระพิฆเนศ
รับซื้อเพชร

รับผลิตอาหารเสริม

รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตสมุนไพร ยาแผนโบราณ ขายส่งสมุนไพร ขายส่งอาหารเสริม ราคาไม่แพง ผ่านการตวรจสอบรับรองมาตฐาน GMP ตามกฎหมาย ที่คุณก็สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ chiangdaoherb.com

ตั้งชื่อมงคล

ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก หาชื่อมงคล พร้อมความหมายของชื่อ ฟรี ที่เว็บ ตั้งชื่อมงคล.com

ลิงค์แนะนำ

กฎพื้นฐานของ การทำงานกับเครื่องจักร

กฎพื้นฐานของ การทำงานกับเครื่องจักร

เครื่องจักรก่อสร้าง หรือ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่มีการทำงานตรงไปตรงมา และบางเครื่องก็จำเป็นจะต้องพึ่งพาทักษะของผู้ควบคุมในการผลิต ไม่ใช่ว่าใคร ๆ จะสามารถเข้ามาทำได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรแบบไหน ชนิดใดก็ตาม เมื่อมันถูกนำมาใช้งานแล้ว ผู้ควบคุมก็ควรจะมีมาตรการบังคับใช้ให้พนักงานปฏิบัติตาม ขณะที่กำลังใช้งานเครื่องจักรอยู่ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและชีวิตของแรงงาน

กฎพื้นฐานของการทำงานกับเครื่องจักร มีดังต่อไปนี้

1.พนักงานต้องผ่านการอบรมมาก่อน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า บุคคลที่จะมาใช้งานเครื่องจักรได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้และความชำนาญ ฉะนั้นเพื่อประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยของพนักงาน เจ้าของโรงงานจึงจำเป็นจะต้องมีการนำเหล่าผู้สมัครงานมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมและประเมินให้ดีเสียก่อน จึงจะปล่อยให้เริ่มทำงานได้

2.พนักงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอน กำหนดไว้ให้เสมอ

เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ควบคุมจึงควรที่จะย้ำเตือนหรือติดภาพอักษรอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้พวกเขาสามารถจดจำและย้ำเตือนตนเองให้ทำตามได้

3.พนักงานต้องสวมเครื่องป้องกันอันตราย ก่อนลงมือปฏิบัติงานเสมอ

พนักงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกันเครื่องจักร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

4.ห้ามพนักงานถอดเครื่องป้องกันออกในขณะกำลังปฏิบัติงานเป็นอันขาด

พนักงานจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เพราะอุบัติเหตุแต่ละครั้งล้วนจะมีผลกระทบต่อผู้อื่นด้วย ฉะนั้นระหว่างปฏิบัติงานจะต้องมีการสวมใส่เครื่องป้องกันตลอดเวลา จนกว่างานจะแล้วเสร็จและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จึงจะสามารถถอดออกได้

5.ห้ามไม่ให้อวัยวะของร่างกายเข้าใกล้ จุดเคลื่อนไหวอย่างเช่น จุดหนีบ หรือ จุดหมุน ของเครื่องจักร

เพราะเครื่องจักรบางชนิดมีความอันตรายที่สามารถทำให้อวัยวะของมนุษย์เสียหาย หรือขาดออกจากร่างกายได้ พนักงานจึงควรที่จะมีความระมัดระวังร่างกายของตนเองไม่ให้เข้าใกล้เครื่องจักรมากหากไม่จำเป็น

6.หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่รุ่มร่าม รวมถึงเครื่องประดับ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักร ดูดหรือเกี่ยวใส่

แม้จะระวังร่างกายแล้วแต่การใส่เสื้อผ้าที่รุ่มร่าม ก็อาจจะไปเกี่ยวโดนเครื่องจักรโดยไม่ได้ตั้งใจได้ ซึ่งมันอาจทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหาย และดึงส่วนของร่างกายไปโดนใส่เครื่องจักรจนบาดเจ็บได้นั่นเอง

7.ห้ามทำความสะอาด ปรับแต่ง หรือถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ติดขัดขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ โดยไม่ได้ปิดการทำงานของเครื่องจักรก่อน

การเขาไปยุ่งกับเครื่องจักรขณะที่มันกำลังทำงานอยู่ นับเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะเครื่องจักรส่วนใหญ่มีกลไกที่ซับซ้อน โอกาสที่จะพังจึงเกิดขึ้นได้ง่าย รวมถึงยังเป็นอันตรายกับร่างกายของพนักงานอีกด้วย

8.เมือต้องการตรวจสอบ หรือซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร ช่างหรือพนักงาน จะต้องแขวนป้ายเตือน และใส่กุญแจล็อคทุกครั้ง

ข้อนี้นับเป็นเรื่องสำคัญที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากปัญหาที่มีคนเขามายุ่งในระหว่างที่เครื่องจักรกำลังชำรุด จนทำให้เครื่องเสียหายหรือกลายเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานต้องถูกพาส่งตัวเข้าโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นเมื่อเครื่องจักรยังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน ก็ควรจะมีการแขวนป้ายเตือน พร้อมทั้งใส่กุญแจล็อคด้วยทุกครั้งไป

9.ก่อนเริ่มต้นทำงาน พนักงานจะต้องตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรก่อนว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่

เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อพนักงาน จึงควรมีการตรวจสอบเช็คสภาพเครื่องจักรก่อนทุกครั้งที่จะปฏิบัติงาน

10.เมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานเกิดการสูญหาย พนักงานจะต้องรีบแจ้งให้หัวหน้าทราบทันที

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานส่วนใหญ่ ล้วนเป็นสิ่งที่มีราคาค่อนข้างแพง ทันทีทราบว่ามีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ส่วนใดหายไป พนักงานที่ทำหน้าที่ก็ควรจะรีบแจ้งให้แก่หัวหน้าทราบโดยเร็ว เพื่อให้พวกเขาสามารถตามตัวคนร้ายและหาอุปกรณ์อันใหม่มาทดแทนได้ในทันที

กฎความปลอดภัยทั้ง 10 ข้อนี้ เป็นกฎที่สามารถนำไปใช้กับงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรได้ทุกรูปแบบ เพราะทุกข้อล้วนเป็นสิ่งที่จะนำพาความปลอดภัยมายังการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

Credit: https://thatchaiwoodtech.com/