เว็บลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี โฆษณาเว็บ โปรโมทเว็บไซต์ฟรี โปรโมทเว็บ โฆษณาเว็บไซต์ ฟรี กับ ซาบซ่าส์ดอทคอม
โปรโมทเว็บฟรี ประกาศขายสินค้าฟรี โฆษณาเว็บฟรี บอทชุม เพิ่มทราฟฟิกคนเข้าเว็บ เพิ่ม Pr อันดับใน google ดี

[เพิ่มเว็บของคุณคลิก]

ค้นหา :

ผู้แนะนำ เมื่อ 07-10-2017 09:26:27
ผู้แนะนำ เมื่อ 07-10-2017 09:26:26
ผู้แนะนำ เมื่อ 06-10-2017 21:30:30
ผู้แนะนำ เมื่อ 06-10-2017 21:30:28Metrology Lab Co.,Ltd.


บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd บริการสอบเทียบ เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามระบบ ISO/IEC 17025 * (ได้การรับรองจาก สมอ. เดือนมิถุนายน 2553 ) จำหน่าย /ซ่อม เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือสอบเทียบ พร้อมใบรับรองสอบเทียบ CALIBRATION SERVICE FOR INDUSTRIAL MEASURING AND INSTRUMENT เราคือ บริษัท สอบเทียบ เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม ที่มีบุคคลากร มี ความชำนาญ และประสบการณ์ นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY) "มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อบริการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล ที่ลูกค้าพึงพอใจ" บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd 3/2 ซ.รามคำแหง 164 แยก 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836 E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th http://www.mlab.co.th Line ID : rjsan Metrology lab บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านต่างๆ ดังนี้ ****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านมิติ (Dimension) • OUTSIDE MICROMETER -------- (Accredite ISO/IEC 17025) • INSIDE MICROMETER ,TUBULAR INSIDE MICROMETER ,HOLE TEST • DEPTH MICROMETER • VERNIER CALIPER ,DEPTH VERNIER ,INSIDE VERNIER -------- (Accredite ISO/IEC 17025) • DIAL GAUGE ,DIAL THICKNESS ,DIAL CALIPER GAUGE • DIAL TEST INDICATOR ,PIC TEST ,ULTRASONIC / COATING THICKNESS • FEELER GAUGE ,THICKNESS GAUGE ,FILM GAUGE • HEIGHT GAUGE ,ELECTRONIC COMPARATOR • TAPE SCALE ,STEEL RULER ,PI TAPE ,MANDREL ,DIAMETER TAPE • LINEAR SCALE ,SCALE LOUPE , • BEVEL PROTRACTOR ,ANGEL GAUGE ,RADIUS GAUGE • GAUGE BLOCK (GRADE 0,1,2) • ROCKWELL HARDNESS TESTER ,VICKER HARDNESS TESTER • TAPER GAUGE ,SNAP GAUGE ,JIG ,SCALE PLATE ,CHAMFER GAUGE • THREAD RING GAUGE (GO / NO GO) • PIN GAUGE ,PLUG GAUGE ,SETTING ROD ,RING GAUGE • DUROMETER ,RUBBER HARDNESS • PROFILE PROJECTOR ,MEASURING MICRO SCOPE • THREAD PLUG GAUGE (GO / NO GO) ALL TYPE • SURFACE ROUGHNESS TESTER ,CONTOUR MEASURING ****- สอบเทียบ น้ำหนัก ,แรง ,แรงบิด (MASS ,FORCE ,TORQUE) • ELECTRONIC BALANCE ,PLATFORM SCALE -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • WEIGHT BALANCE ,BALANCE SCALE ,SPRING BALANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • ANALYTICAL BALANCE ,PRECISION BALANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • CRANE SCALE -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • DIAL TENSION GAUGE ,WIRE TENSION METER • PUSH-PULL METER ,FORCE GAUGE ,COMPRESSION METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • TENSION / COMPRESSION TESTER ,UNIVERSAL TESTING MACHINE • STEEL WEIGHT (BRASS , STEEL CLASS F2,M1,M2) • WEIGHT (STAINLESS STEEL CLASS F1) • TORQUE SCREW DRIVER • DIGITAL TORQUE METER • MECHNICAL TORQUE METER ,CAP TORQUE TESTER • TORQUE WRENCH ,TORQUE GAUGE ,TORQUE GAUGE ****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านความดัน (Pressure) Pressure / Vacuum Gauge • PRESSURE GAUGE ,VACUUM GAUGE ,DIFF. GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025) • MANO METER ,BAROMETER • PRESSURE TRANMITTER • DIAPHAM PRESSURE GAUGE • PRESSURE SWITCH ,DIFF. PRESSURE SWITCH • SAFETY VALVE ,CONTROL VALVE • LEAK PRESSURE GAUGE , • DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER • LEVEL TRANSMITTER ****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านไฟฟ้า (Electrical) Volt ,Amp,Ohm ,Frequrecy ,Time Meter METER ,MEASURING • VOLT METER ,VT AC / DC ,BATTERY ANALYZER -------- (Accredite ISO/IEC 17025) • AMP METER ,CT ,CURRENT SHUNT AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025) • CLAMP METER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025) • POWER METER ,WATT METER ,POWER METER 3 PHASE AC / DC • RESISTANCE METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025) • INSULATION ,MEGAOHM ,WRIST STRAP ,SURFACE RESISTANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • MILLIOHM HI TESTER ,EARTH METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025) • TACHO METER ,SPEED METER ,STROBO SCOPE ,CENTIFUGE ,SHAKER • TEMPERATURE CONTROLLER ,RECORDER ,TEMP. DATA LOGGER -------- (Accredite ISO/IEC 17025) SOURCE ,CALIBRATOR • VOLTAGE SOURCE AC / DC ,POWER SUPPLY ,WITHSTANDING TESTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • RESISTANCE SOURCE ,DECADE RESISTANCE • LEAK CURRENT TESTER AC / DC • LCR METER ,CAPACITANCE METER ,INDUCTANCE METER • STOP WATCH ,TIMER ,COUNTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • OSCILLO SCOPE ,WAVE COMPARATOR ,FREQUENCY COUNTER • CURRENT SOURCE AC / DC ,ELECTRONIC LOAD • HIGH VOLTAGE TESTER ,WITHSTANDING TESTER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • FUNCTION GENERATOR ,SIGNAL GENERATOR ,PLUSE GENERATOR • TEMPERATURE SIMULATOR ,PROCESS CALIBRATOR **** - สอบเทียบ(Calibration) ด้านอุณหภูมิ ,ความชื้น (Temperature / Humidity) Thermo Hygrometer • LIQUID IN GLASS THERMOMETER • TEMPERATURE SENSOR (RTD) • TEMPERATURE SENSOR (TC) • DIGITAL THERMOMETER WITH PROBE -------- (Accredite ISO/IEC 17025) • TEMP. CONTROLLER WITH PROBE -------- (Accredite ISO/IEC 17025) • OVEN , INCUBATOR , FREEZER , FURNACE -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • AUTOCLAVE ,WATER BATH -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2017)) • DIAL THERMOMETER ,TEMP. TRANSMITTER • DIAL THERMO / HYGRO METER • DIGITAL TEMP. / HUMIDITY METER • TEMP. CONTROLLER -------- (Accredite ISO/IEC 17025) ****- สอบเทียบทางเครื่องวัดปริมาตร ,เคมี (VOLUME ,CHEMICAL CALIBRATION) • VOLUMETRIC PIPET ,FLASK ,GRADUATED CYLINDER • MEASURING PIPET ,BURET ,BEAKER • MICRO PIPET (FIX ,VARIABLE ,MULTI CHANNEL) • AUTO PIPET ,AUTOMATIC BURET , DISPENSER • DIGITAL PH METER , CONDUCTIVITY METER ****- สอบเทียบเครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการ (SPECIAL LABORATORY CALIBRATION) • SPECTRO DENSITO METER , X – RITE ,SPECTRO EYE • SPECTRO PHOTOMETER (PHOTOMETIC) • CENTRIFUGE • FORD CUP ,ZAHN CUP ,VISCOSITY CUP ,RIGOSHA CUP ,IWATA CUP ,TOYO CUP • BROOKFIELD VISCOMETER • STORMER VISCOMETER , PYCNOMETER ,W/G CUP • APPLICATOR , GRIND GAUGE ,FINENESS GRIND GAUGE • HARD DRYING TIME ,DRYING TIME RECORDER • IMPACT TESTER ,SHOCK TESTER ,DROP HAMMER TESTER • CONICAL MANDREL ,BEND TESTER • MELT FLOW INDEX TESTER • SCRATCH TESTER ,SHEAR TESTER • MINOLTA CHROMA METER • FRIKMAR CUP ,illuminance and colour • QUV WEATHERING TESTER , MOISTURE BALANCE • LUX METER • VIBRATION METER • SOUND LEVEL METER • WOOD MOISTURE METER • LIQUID FLOW METER • ROLLER COUNTER (ล้อวัดความยาวเมตร ,ล้อวัดความยาวหลา) • GLOSS METER • ABRASER TESTER Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836 E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th Website : http://www.mlab.co.th Line ID : rjsan Mlab Service  บริการรับ – ส่ง เครื่องมือ ฟรี *(กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด )  ค่าบริการถูกที่สุด  ได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการ ตามระบบ ISO/IEC17025  ระยะเวลาการสอบเทียบ 7 ถึง 10 วัน (ต่างจังหวัด ไม่เกิน 14วัน)  สอบเทียบเครื่องมือ Onsite  บริการจองคิวล่วงหน้า ลูกค้าจะได้รับวันที่ ที่จะส่งเครื่องมือ และส่วนลดพิเศษ  บริการทำสัญญารายปี ลูกค้าจะได้รับส่วนลดทันที 10% และอีก 5% ในปีถัดไป  บริษัทฯมีเอกสาร การแจ้งเตือนเครื่องมือลูกค้า ที่ใกล้ครบกำหนดสอบเทียบ  บริษัทฯ มีบริการรับ ปรึกษาปัญหาด้านการสอบเทียบ การจัดระบบสอบเทียบ  บริษัทฯจะเก็บค่าบริการเป็นเงินสดในครั้งแรก จากนั้นบริษัทฯยินดีให้เครดิตการจ่ายเงินเป็น 30 วัน  บริการสอบเทียบเร่งด่วน 3 ถึง 5 วัน  บริการ รับ-ส่งเครื่องมือ สอบเทียบทางไปรณีย์ (ลงทะเบียน) ,รับ-ส่ง พัสดุเอกชน ,TNT  บริการรับตรวจเช็ค ซ่อม ปรับปรุง เครื่องมือวัด เครื่องมือ ทดสอบเครื่องจักร พร้อม ให้คำปรึกษา อย่างมืออาชีพ  บริการให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมวางระบบ การจัดการ เครื่องมือวัด ภายใน โรงงานตาม มาตราฐาน ISO 9000 ,14000 ,TS 16949 บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd 3/2 ซ.รามคำแหง 164 แยก 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836 E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th http://www.mlab.co.th Line ID : rjsan

ผู้แนะนำ รุ่งโรจน์ แสนวรกิจ เมื่อ 06-10-2017 14:49:23
ผู้แนะนำ เมื่อ 06-10-2017 11:17:13
ผู้แนะนำ เมื่อ 06-10-2017 11:17:12
ผู้แนะนำ เมื่อ 05-10-2017 12:01:08
ผู้แนะนำ เมื่อ 05-10-2017 12:01:07
ผู้แนะนำ เมื่อ 04-10-2017 21:28:00
โปรโมทเว็บไซต์แล้วทั้งหมด 2738 เว็บไซต์ แสดงอยู่ 274 หน้า
<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124] 125 [126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274] หน้าต่อไป >>


* ทางเว็บจะลบเว็บไซต์ที่มาโพส โปรโมทเว็บ ออกเป็นระยะ เพื่อลบเว็บไซต์ที่ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์หมดอายุ ท่านสามารถโพสลงโฆษณาฟรี[เพิ่มเว็บไซต์]

แนะนำเว็บโปรโมทเว็บฟรี อย่าลืมไปโฆษณาฟรีนะคะ

ประกาศซื้อขายฟรี

ซับมิทเว็บไดเร็กทอรี่

แลกลิงค์กับ zabzaa.com

โปรโมทเว็บฟรี

โปรโมทเว็บไซต์ฟรี

โฆษณาฟรี

เทคนิคทำ seo

โพสประกาศฟรี

ลงประกาศฟรีใน Google+รับโพสต์เว็บบอร์ด SMF เพื่อโปรโมท โฆษณาสินค้าและบริการของท่าน หรือเพื่อทำ seo ให้กับเว็บไซต์ของท่าน
   
แบบที่ 1 โพส 200 เว็บบอร์ด จะโพสวันเดียวหมด หรือแบ่งโพสจนครบ 200 เว็บก็ได้ ราคา 500 บาท
ดันกระทู้ด้วยทุกวัน 30 วัน + 500 บาท
แบบที่ 2 โพส 400 เว็บบอร์ด จะโพสวันเดียวหมด หรือแบ่งโพสจนครบ 400 เว็บก็ได้ ราคา 900 บาท
ดันกระทู้ด้วยทุกวัน 30 วัน + 900 บาท
  - มีรายงานส่งให้หลังจากโพสเสร็จ
- กระทู้อาจโดนลบ ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลเว็บบอร์ดนั้นๆ และเนื้อหาที่โพสด้วย
- สนใจติดต่อได้ที่ 084-0405505, 089-5551593 Line id : jai-jai-jai หรือที่เฟสบุ๊ค คลิก


บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
บอท Google ( ไอพี 66.249.79.119 ) เข้ามาเมื่อ วันนี้ เวลา 09.21 น. 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616