ข่าวการเมือง

โพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. โชว์บัญชีทรัพย์สิน

โพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. โชว์บัญชีทรัพย์สิน

poll

นิด้าโพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. และผู้เกี่ยวข้องโชว์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,241 คน เกี่ยวกับเรื่อง “การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”

โดยผลสำรวจของนิด้าโพล เรื่อง “การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,241 คน มีรายละเอียด ดังนี้

การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ร้อยละ 87.91 ระบุว่า จำเป็นต้องเปิดเผย
ร้อยละ 10.31 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 1.77 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ร้อยละ 88.64 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 8.14 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 3.22 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ร้อยละ 87.51 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 9.11 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 3.38 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ร้อยละ 83.32 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 12.81 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 3.87 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

คณะรัฐมนตรีของ คสช.

ร้อยละ 92.10 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 5.96 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 1.93 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คู่สมรสที่จดทะเบียน

ร้อยละ 81.47 ระบุว่า จำเป็นต้องเปิดเผย
ร้อยละ 15.95 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 2.58 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

คู่สมรสที่ไม่จดทะเบียน

ร้อยละ 53.99 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 38.44 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 7.57 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

อดีตคู่สมรส

ร้อยละ 39.81 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 53.59 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 6.61 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ต่ำกว่า 20 ปี)

ร้อยละ 49.96 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 45.37 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 4.67 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)

ร้อยละ 74.21 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 22.80 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 2.98 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

บุตรบุญธรรม

ร้อยละ 61.97 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 32.72 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 5.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

บิดา/มารดา

ร้อยละ 61.24 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 34.73 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 4.03 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

พี่/น้อง

ร้อยละ 57.05 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 37.95 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 5.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ


ขอขอบคุณข่าวจาก


More in ข่าวการเมือง

news

พรรคประชาชนออสเตรียประกาศชนะเลือกตั้ง ได้นายกฯหนุ่มหล่อที่สุดในโลก

news todayOctober 16, 2017
news

ทักษิณยัวะ เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

news todayOctober 10, 2017
news

ชัชชาติ ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

news todayOctober 3, 2017
news

เปิดเบื้องหลังหมัดน็อคทำ ยิ่งลักษณ์ ถูกสั่งจำคุก 5 ปี

news todayOctober 3, 2017
news

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ

news todayOctober 3, 2017
news

เปิดกรุสมบัติ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

news todaySeptember 29, 2017