Guardians of the Tomb ขุมทรัพย์โคตรแมงมุม

news

Guardians of the Tomb ขุมทรัพย์โคตรแมงมุม
ว่าด้วยเรื่องราวของสามนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบสุสานเขาวงกตลึกลับ แต่การจะย่างกรายออกไปจากสถานที่แห่งนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการเอาชีวิตรอดจากโคตรแมงมุมยักษ์กินคน รวมไปถึงเหล่าสัตว์อสรพิษ และสิ่งลี้ลับที่ซ่อนตัวรอเล่นงานพวกเขาให้กลายเป็นซากศพเฝ้าสุสาน

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *