Dunkirk ดันเคิร์ก

news

Dunkirk ว่าด้วยเรื่องราวของเหล่าทหารจากเบลเยียม, อังกฤษ, แคนาดา และฝรั่งเศสที่กำลังถูกล้อมกรอบจากทหารเยอรมัน พวกเขาก็กำลังหาทางหนีทีไล่ในเวลาเดียวกับที่จะต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายในสงครามโลกครั้งที่ 2

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 »