เทคโนโลยี WAP

เทคโนโลยี-WAP เทคโนโลยี-WAP
WAP : Wireless Application Protocol สืบเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีมือถือได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือมีความต้องการมากยิ่งขึ้น และด้วยข้อจำกัดของโทรศัพท์มือถือ

ระบบการสื่อสารไร้สาย BlueTooth

BlueTooth BlueTooth
BlueTooth (บลูทูธ) หมายถึง ระบบการสื่อสารไร้สาย (wireless) อีกรูปแบบหนึ่ง สามารถใช้รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 2 อย่างได้ในระบบใกล้ไม่เกิน 30 ฟุต โดยใช้คลื่นความถี่ ghz. - 1 megabit เป็นระบบสื่อสารไร้สายที่เป็นที่นิยมในโทรศัพท์มือถือ ประโยชน์ของ

ระบบการสื่อสารไร้สาย ลำแสงอินฟราเรด Infrared : IR

Infrared Infrared
Infrared หมายถึง ระบบการสื่อสารไร้สาย (wireless) อีกรูปแบบหนึ่ง ลำแสงอินฟราเรด (Infrared : IR) คือส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ในย่านความถี่ของแสงต่ำกว่าแสงสีแดง ที่ตาของคนเราไม่สามารถมองเห็น