ระบบการสื่อสารไร้สาย BlueTooth

BlueTooth BlueTooth
BlueTooth (บลูทูธ) หมายถึง ระบบการสื่อสารไร้สาย (wireless) อีกรูปแบบหนึ่ง สามารถใช้รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 2 อย่างได้ในระบบใกล้ไม่เกิน 30 ฟุต โดยใช้คลื่นความถี่ ghz. - 1 megabit เป็นระบบสื่อสารไร้สายที่เป็นที่นิยมในโทรศัพท์มือถือ ประโยชน์ของ

ระบบการสื่อสารไร้สาย ลำแสงอินฟราเรด Infrared : IR

Infrared Infrared
Infrared หมายถึง ระบบการสื่อสารไร้สาย (wireless) อีกรูปแบบหนึ่ง ลำแสงอินฟราเรด (Infrared : IR) คือส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ในย่านความถี่ของแสงต่ำกว่าแสงสีแดง ที่ตาของคนเราไม่สามารถมองเห็น

ระบบการรับส่งเมล์ Push Mail

G-Push-Mail G-Push-Mail
ระบบการรับส่งเมล์ ไร้สายผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ PDA ได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบสัญญาณ GPRS, EDGE ก็ได้ ถือได้ว่าเป็นการทำงานไร้สายที่สมบูรณ์แบบอย่างหนึ่งในปัจจุบัน ส่วนประกอบจำเป็นในการใช้งานระบบ