เทคโนโลยี CDMA

cat-cdma

CDMA : Code Division Multiple Access ระบบที่ใช้สำหรับการสื่อสารไร้สายผ่านมือถือ อีกแบบหนึ่ง โดยมีการรับส่งข้อมูลโดยการแปลงสัญญาณเสียงไปเป็นแบบดิจิตอล คือ 0 และ 1 ซึ่งมีความเร็วในการรับส่งสัญญาณถึง 153 kbps ผ่านโครงข่าย CDMA20001 x
ประโยชน์ของ CDMA
– การเชื่อมต่อเป็นลักษณะ Always On
– รับข้อมูลในรูปแบบ Video, Audio
– รับข้อมูลในรูปแบบ MMS
– เล่นเกมส์แบบโต้ตอบได้ทันที
– สัญญาณรบกวนน้อยกว่าระบบอื่นๆ
– สัญญาณเสียงค่อนข้างคมชัด
– อัตราสายหลุดค่อนข้างน้อย
– เชื่อมต่อกับ Mobile Phonte
– เชื่อมต่อกับ PDA
– เชื่อมต่อกับ Notebook

การคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ CDMA20001x

โดยทั่วไปจะคิดค่าบริการในส่วนของการรับและส่งข้อมูลเท่านั้น โดยคิดเป็นจำนวนต่อ kilobyte (kb) รวมทั้งมีการคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายด้วย ดังนั้นเราสามารถเปิดระบบ CDMA20001x ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน HUTCH เป็นผู้ให้บริการNo Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>