เทคโนโลยี 3G

3g

3G : Third Generation เทคโนโลยีในยุคที่ 3 เรื่องความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล โดยเน้นการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ทำให้สามารถใช้บริการ Multimedia ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ มีประสิทธิภาพแบบมากยิ่งขึ้น เช่น การรับ-ส่ง File ขนาดใหญ่, การใช้บริการ Video Conference , Download เพลง , ดู TV ในลักษณะแบบ Streaming เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย ปี 2549 เป็นปีที่จะพยายามเข้าสู่ยุค 3G แต่สำหรับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้เลยยุค 3G มาแล้ว

ยุคของ 3G
1G : First Generation
ยุคแรกของการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เป็นยุค Analog ที่สามารถใช้งานแค่โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว

2G : Second Generation
เป็นยุคของ Digital ทำให้สามารถใช้งานเพิ่มเติมจากโทรศัพท์ มาใช้รับส่งข้อมูลได้

2.5G : 2.5 Generation
เป็นยุคของระบบ GPRS ที่สามารถใช้งานในเรื่องของ wireless ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

บางข้อมูลก็มีการกล่าวถึง ยุค 2.75G ที่ได้พูดถึงเทคโนโลยี EDGE ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส่งข้อมูลแบบไร้สาย ที่พัฒนามาจากพื้นฐาน GPRSNo Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>