Tag Archive » เจ้าหน้าที่เทศกิจ

Home » เจ้าหน้าที่เทศกิจ

เทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1-3 จำนวน ดูต่อ [...]

เทศบาลตําบลม่วงสามสิบ รับสมัครพนักงานเทศบาล

เทศบาลตําบลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน ดูต่อ [...]