Tag Archive » พนักงานพัสดุ

Home » พนักงานพัสดุ

เทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1-3 จำนวน ดูต่อ [...]