บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินาบทสวดมนต์

กรวดน้ำอิมินา


(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ    คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                   อุปัชฌายา คุณุตตะรา

                                     อาจริยูปะการา จะ          มาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)

             สุริโย จันทิมา ราชา    คุณะวันตา นะราปิ จะ

            พรัหมะมารา จะ อินทา จะ  โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ   มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ    ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ    ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ

 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อิมินา อุททิสเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ  ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา  ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ  ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา     สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง    กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาธิปะ วะโร นาโถ  ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ  สังโฆ นาโถ ตะโร มะมัง

เต โสตตะมานุภาเวนะ   มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ
ลิงค์มายังหน้านี้ บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา :

Tags : บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา 

ค้นหา


พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ คาถาบูชาพระพิฆเนศ พระพิฆเนศปางต่างๆ พระพิฆเนศ »

เซียมซี

เสี่ยงเซียมซี
คลิปวีดีโอหนัง ภาพยนตร์


 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616