กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มักจะเกิดในผู้หญิง เนื่องจากท่อปัสสาวะสั้น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) อีกหนึ่งโรคที่ผู้หญิงเป็นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้นและอยู่ใกล้ทวารหนัก ...