พระพิฆเนศปางที่ 23 พระสะริสติ คณปติ Shrishti Ganapati

พระพิฆเนศปางที่ 23 พระสะริสติ คณปติ Shrishti Ganapati

พระพิฆเนศปางที่ 23 : พระสะริสติ คณปติ (Shrishti Ganapati)
ปางออกเดินทาง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่

คาถา บทสวด "โอม ศรี สะริสติ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา"

วรรณะสีแดงส้ม มี 4 กร ขี่หนูเป็นพาหนะ ทรงถืองาหัก ตะบอง มะม่วงและบ่วงบาศ

อำนวยผลให้กับผู้ประกอบอาชีพด้านการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่ง เช่น นักบิน สจ๊วต แอร์โฮสเตส กัปตันเรือ มัคคุเทศก์ ผู้ทำงานด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่งเช่น นักคิด นักเขียน นักโฆษณา นักออกแบบ เป็นต้นขอขอบคุณ ภาพวาดจากหนังสือ "พระพิฆเนศอวตาร 32 ปาง" ของอาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616