พระพิฆเนศปางที่ 31 พระทุรคา คณปติ Durga Ganapati

พระพิฆเนศปางที่ 31 พระทุรคา คณปติ Durga Ganapati

พระพิฆเนศปางที่ 31 : พระทุรคา คณปติ (Durga Ganapati)
ปางมหาอำนาจ

คาถา บทสวด "โอม ศรี ทุรคา คณปติ ยะนะมะฮา"

วรรณะสีทอง มี 8 กร ทรงถืองาหัก ตะบอง คันศร ลูกศร บ่วงบาศ ธงชัย ลูกประคำ และขนมโมทกะ

เป็นปางที่พระราชาในชมพูทวีปนิยมสักการบูชามากปางหนึ่ง

อำนวยผลดีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับขอขอบคุณ ภาพวาดจากหนังสือ "พระพิฆเนศอวตาร 32 ปาง" ของอาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616