ภาพบรรยากาศวันลอยกระทงของจังหวัดเชียงราย วันที่ 15 พ.ย.2548

ภาพบรรยากาศบริเวณ สวนตุงเฉลิมพระเกียรติ (เรือนจำเก่า 4 แยกโรงเรียนอาชีวะศึกษา) ท่านจะพบกับรถขบวนของทั้ง 4 ชาติ ประกอบด้วย ไทย พม่า จีน ลาว ซึ่งสวยงามอลังการมาก
ป้ายภายในงาน
รถขบวนของประเทศไทย
รถขบวนของประเทศจีน
     
รถนำขบวน
รถขบวนของประเทศพม่า
รถขบวนของประเทศลาว
หน้าที่ 1 l หน้าที่ 2 l หน้าที่ 3 l หน้าที่ 4 l หน้าที่ 5